Xin Xia

Xin Xia is een kunstenaar die in China en in Nederland kunstonderwijs heeft gevolgd. In 1999 behaalde ze haar bachelordiploma aan de Nanjing Arts University, China, in Decorative Art Design. In 2002 en 2003 behaalde Xin Xia twee mastertitels aan het Dutch Art Institute en de Universiteit van Amsterdam, in Visual and Media Art Studies, en Film Studies. Haar latere praktijk- en onderzoeksroutes gingen door de velden kunst, film, architectuur, interactieontwerp en cognitieve psychologie. Daarnaast speelde ze ook rollen in verschillende internationale uitwisselingsprojecten voor kunstacademies, universiteiten en organisaties, op interdisciplinaire gebieden. Haar tentoonstellingen vonden plaatsen in China, Duitsland en Nederland. Haar publicaties behandelen onderwerpen als kunsteducatie, ruimteontwerp en belichaamde cognitieve psychologie. In februari 2018 richtte Xin Xia, met jarenlange leservaring, Yuanfang Art Studio op. Sindsdien legt ze zich toe op kunsteducatie voor kinderen en volwassenen.

English:

Xin Xia is an artist who received art education in China and in the Netherlands. In 1999, She got her Bachelor degree from Nanjing Arts University, China, in Decorative Art Design.  In 2002 and 2003, Xin Xia received two Master degrees from Dutch Art Institute and Amsterdam University, in Visual and Media Art Studies, and Film Studies. Her later on practice and research routes went through the fields of art, film, architecture, interaction design and cognitive psychology. Besides, she also played roles in several international exchange projects for art academies, universities and organisations, in interdisciplinary fields. Her exhibitions found places in China, Germany and the Netherlands. Her publications cover topics of Art Education, Space Design and Embodied Cognitive Psychology.

In February 2018, with years of teaching experience, Xin Xia stablished Yuanfang Art Studio. Since then, she has been focused in art education of children and adults.